Değerlendirme Ölçeği

SIRADIŞI MEYDAN OKUMALAR
DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Bu ölçek esnek ve özgün düşünme, yakın ve uzak bağlantılar kurma, parça-bütün örüntüsünü fark etme ve sebep-sonuç ilişkilerini yapılandırma becerilerini odağına alan maddeleri kapsamaktadır.

 1. Fotoğraf içeriği titizlikle hazırlanmış.
 2. Kompozisyonu ilgi çekici ve merak uyandırıcı.
 3. Fotoğrafın başlığı soyut ifadeler içeriyor.
 4. Fotoğraf başlığındaki sözcüklerin hepsi gerekli.
 5. Fotoğrafın başlığından fotoğrafın bir hikayesi olduğu anlaşılıyor.
 6. Fotoğrafın başlığı oluşturulan görsel kompozisyonla ilişkili.
 7. Fotoğrafta yer alan ögelerin renkleri kitaptaki bir ayrıntıyla somut olarak ilişkilendirilmiş.
 8. Fotoğrafta yer alan ögelerin renkleri kitaptaki bir ayrıntıyla, karakterin bir duygusuyla, düşüncesiyle, hareketiyle vb. ilişkilendirilmiş soyut olarak ilişkilendirilmiş.
 9. Fotoğrafta yer alan tüm nesnelerin varlık gerekçesi açıklanmış.
 10. Fotoğrafta yer alan nesnelerin birbirleriyle ilişkisi açıklanmış.
 11. Renklere ve nesnelere, bilindik ve alışılmış görevleri ya da anlamları dışında başka görevler ve anlamlar vermiş.
 12. Katılımcının pozu bir açı, derinlik, hareket vb. olacak şekilde önceden düşünülmüş ve tasarlanmış.
 13. Duygu anlatan bir beden ya da yüz ifadesine yer verilmiş.
 14. Fotoğrafta derinlik açısının fark edilmesini sağlayan alışılmadık ve olağandışı açı var.
 15. Kompozisyon akılda kalıcı ve etkileyici.
 16. Kompozisyonda yer alan ögelerin her biri kompozisyonu zenginleştirmiş ve hepsi bütüncül amaca yönelik olarak seçilmiş.
 17. Her parçanın bütünü desteklediğinden, parçaların birbirleriyle düşünsel ya da görsel ilişki kuracak şekilde rasgele dizilmediğinden bahsedilmiş.

Dereceli Puanlama

 1. İstenen içeriği kesinlikle sağlamıyor.
 2. İsteneni çok az sağlıyor.
 3. İstenenin bir kısmını sağlıyor.
 4. İsteneni orta derecede sağlıyor.
 5. İstenenin çoğunluğunu sağlıyor.
 6. İstenenin tamamını sağlıyor.
 7. İsteneni fazlasıyla sağlıyor.