Katılım Koşulları

SIRADIŞI MEYDAN OKUMALAR’A KATILIM KOŞULLARI

1. Sıradışı Meydan Okumalar 13 Temmuz-25 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

2. Instagram’da meydan okuma yapanlar isterlerse yarışmaya da katılabilirler. Meydan okuma tüm şehirlerden katılıma açıktır ancak En’ler Buluşması sadece İstanbul katılımcısına yöneliktir.


3. Meydan okuma ve En’ler Buluşması ayakları farklıdır. Instagram’da meydan okuma yapan İstanbul katılımcıları En’ler Buluşması’nın (yarışmasının) doğal katılımcısı sayılmazlar. Yarışmanın “resmi” katılımcısı olmak için katılım formunu ve onay koşullarını eksiksiz olarak tamamlama koşulu aranır.


4. Sıradışı Meydan Okumalar 7-13 yaş, 14-18 yaş, öğretmen/eğitmen, aile ve özel gün olmak üzere 4 kategoriyi ve 1 özel alanı (özel gün) içerir.


5. En’ler Buluşması’na katılanlar her hafta en fazla 1 kategori seçebilirler. “Özel gün” özel bir alandır, o yüzden kategoriler dışında ayrıca değerlendirilir. Bu durumda katılımcılar her hafta en fazla 1 kategori ve 1 özel gün olmak üzere toplam 2 alanda meydan okuyabilirler. En’ler Buluşması başvurusu yapmadan sıradışı okumalarıyla sosyal medyada meydan okuyanlar için kategori sayısında sınırlama yoktur.


6. Her haftanın sonunda jüri o haftanın resmi katılımcıları arasından her kategori için en az üç fotoğraf seçer. Seçilen kişiler sonraki haftalarda farklı bir kitap ve farklı bir fotoğrafla En’ler Buluşması’na katılmaya devam edebilirler. Haftanın başvuruları Pazartesi sabahı açılır, Cuma gece yarısı son bulur.


7. Haftanın “en” derecesi alan fotoğrafları finale kalır. 15 hafta sonunda finale kalan fotoğraflar içinden her kategori için en az üç en olmak üzere (fazla sayıda da) en’ler seçilebilir.


8. Instagram’da Sıradışı Meydan Okumaları etiketleyerek meydan okumaya katılan ancak İstanbul dışında yaşadığı için En’ler Buluşması’na başvuramayanlar da bu buluşma bitene kadar sosyal medyada yaptıkları yarışma etiketlemeleri dikkate alınarak yarışma değerlendirme kurulu tarafından Instagram adreslerinden takip edilir. Sıradışı okuma hareketinin katılma koşullarına uygun olduğu belirlenen fotoğraflar Sıradışı Meydan Okumalar kitabında yayımlanmaya hak kazanır.


9. Katılımcılar En’ler Buluşması’na her hafta sadece bir kategori seçip tek bir fotoğrafla katılabilirler. En’ler Buluşması’na başvuru yapmadan sıradışı okumalarıyla Instagram’da meydan okuyanlar için fotoğraf sayısında sınırlama yoktur.


10. Sıradışı Meydan Okuma fotoğrafları Instagram’da #siradisimeydanokumalar etiketi (hashtag) ile @siradisi.meydan.okumalar hesabı da etiketlenerek paylaşılır. Instagram’da paylaşılan fotoğrafların En’ler Buluşması kapsamı dışında, kitapta yer almak amacıyla değerlendirilebilmesi için şehir isminin de #etikette belirtilmesi gerekir.


11. Fotoğraf sahibinin yaşı meydan okuduğu ve En’ler Buluşması’na katıldığı kategorinin yaş grubuna uygun olmalıdır. Aile, öğretmen ve özel gün kategorileri için yaş sınırı yoktur, tanımladığımız grup özelliklerini taşıması yeterlidir.


12. Fotoğrafın görsel hikâyesinde katılımcı dışında başka kişiler de rol alabilir.


13. Grup katılımı yapıldığı durumda (aile, öğretmen/eğitmen ve özel gün kategorilerinde) grubu resmi olarak sadece bir kişi temsil edebilir. Katılımcı formuna ismi yazılan kişi “grup temsilcisi” olarak kabul edilir.


14. Öğretmen/Eğitmen kategorisinde öğretmenler öğrencileriyle birlikte “grup” katılımı yapabilir ya da öğretmenler öğrencilerinin sadece rol aldığı bir görselle “bireysel” katılımcı olarak da başvurabilirler. Örgün, yaygın ve sargın eğitim ortamlarındaki öğrencilik durumu belirli bir yaş grubuyla sınırlı değildir.


15. Fotoğraflar renkli ya da siyah beyaz olabilir. Dijital programlarla işlenmiş fotoğraflar kabul edilmez.


16. Görsel ve sözel anlatısı, ırk, dil, din, cinsiyet ayrımcılığı yapan, şiddet ve savaş yanlısı olan, cinselliği ön plana çıkaran fotoğraflar En’ler Buluşması dışında kalır. Markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde görsel kompozisyon oluşturulamaz.


17. Fotoğraflar 150-300 dpi çözünürlükte, en az 2 megapiksel büyüklükte olmalıdır.


18. En’ler Buluşması başvurusu kullanıcı hesabı oluşturduktan sonra dijital form doldurularak yapılır. Fotoğraflar da bu katılım formuna jpg ya da png formatında yüklenir. Katılımcılar, formda açık rızalarıyla verdikleri bilgilerin doğruluğunu beyan etmiş kabul edilir. KVKK ve çocuk haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler gereği 18 yaş altındaki katılımcıların izin belgelerinin hem kendilerince hem de ailesi tarafından imzalanması gerekir. Onay belgelerini veliler iletisim@siradisimeydan.okuma.com adresine eposta ile ya da WhatsApp aracılığıyla gönderir.


19. Dijital formu doldururken sistemden ya da kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde yaşanılan sorun iletisim@siradisimeydan.okuma.com eposta adresine yazılarak ya da Sıradışı Meydan Okumalar’ın Instagram hesabı üzerinden iletişime geçilerek iletilmelidir.


20. Her hafta 4 kategorinin her biri için en az 3 “en” finalisti açıklanır. 15 haftanın sonunda kategorilerin finalistleri değerlendirilerek her kategorinin ve özel günün en az üç en’i olmak üzere en’leri seçilir. “Özel Gün” kategorisinin değerlendirilmesinde haftanın finalistleri belirlenmez. Özel günlere katılım 15 hafta boyunca devam edeceği için o kategorinin en’leri 15 haftanın sonunda ilan edilir.


21. “Özel gün” kategorisi, En’ler Buluşması süreci boyunca ilan edilen belirli günleri, haftaları ve bayramları kapsar. Aylara yönelik özel günlerin listesi her ay güncellenir. Bu listede yer almayan özel bir günle ilgili bir başvuru yapıldığında “diğer” seçeneği işaretlenmelidir. Özel günler kategorisiyle meydan okumaya katılmak fotoğraf sayısıyla ve yaşla sınırlandırılmamıştır. Katılımcılar belirtilen temalara, o ayın listesinde yer almasa bile, 15 hafta boyunca istedikleri zaman istedikleri sayıda fotoğrafla katılabilirler.


22. Katılımcılar kendi yaş grubunun yanı sıra farklı yaş gruplarındakilere de meydan okuyabilirler.


23. En’ler Buluşması’nın sonunda derece alan fotoğrafların sahipleri 250 TL’lik kitap çeki ve sürpriz hediyelerle ödüllendirilir. Yarışmanın ödül töreni Kasım ayında Dünya Çocuk Kitapları Haftası’nda Tüyap Kitap Fuarı’nda gerçekleşecektir.


24. En’ler Buluşması sonunda Sıradışı Meydan Okumalar kitabı oluşturulacak, buluşmada ödül alan, finale kalan ve farklı şehirlerden de meydan okumaya katılan fotoğraflar dijital bir kitapta/albümde toplanacaktır. Ödül alan fotoğrafların yer aldığı afiş ve posterler projede belirtilen hedefler çerçevesinde, okuma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla kamusal alanlarda kullanılacak, sıradışı meydan okumalara destek veren okullara, kütüphanelere, kitabevlerine ve STK’lara dağıtılacaktır.


25. Fotoğraflarını bizzat alenileştirerek En’ler Buluşması’na ve meydan okumaya katılanlar ya da katılımcının fotoğrafında rol almayı kabul edip katılımcıya poz verenler, görsellerinin Sıradışı Meydan Okumalar’ın internet sayfasında, sosyal medya hesaplarında, yarışma sonunda tasarlanacak afişlerde, sergilerde ve Sıradışı Okumalar kitabında/albümünde ve basılı yayın organlarında kullanılmasına da onay vermiş sayılır. Afişlerde ve albümde, fotoğraf sahibinin kişisel bilgileri (ismi, okulu, şehri), kitabın künyesi (yazarı, çizeri, yayınevi) ve fotoğrafın adı belirtilir. Gerektiği durumlarda fotoğrafla ilgili gerekçe yazısı da kullanılabilir.


26. Sıradışı Meydan Okumalar En’ler Buluşması’yla ilgili oluşturulacak yazılı basılı belge, dergi, kitapçık, eğitim faaliyeti vb. içinde yer alacak fotoğraflar Türkiye Yayıncılar Birliği ve Okuyay Platformu tarafından tanıtım amaçlı ve sıradışı okumaların amaçlarına uygun olarak yayımlanacak şekilde üçüncü kişilere dağıtılabilir. Katılımcı bunlara bağlı olarak, ödül dışında herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.


27. Katılımcı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 21., 22, 23. ve 24. maddeleri gereğince, ödül alan ve kitapta yer almasına karar verilen fotoğrafların çoğaltma, sergileme ve yayımlanma haklarının kullanımı için Sıradışı Meydan Okumalar projesine izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Projede belirtilen amaçlar kapsamında kullanılacak fotoğraflar için fotoğraf sahibi herhangi bir telif hakkı talep etmeyeceğini, en geniş şekilde gayri kabili rücu ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


28. Meydan okumaya katılan, dereceye giren ve kitapta yayımlanan fotoğraflar Sıradışı Meydan Okumalar projesi, Sivil Toplum Destek Programı ve Okuyay Platformu’nun isimleri belirtilmek koşuluyla kullanılabilir.


29. Sıradışı Meydan Okumalar projesi ve Okuyay Platformu, şartnamenin ana ilkeleri ve esasları paralelinde, ortaya çıkabilecek aksaklıklara yönelik tedbirler almaya, gerektiğinde internet sayfasından ve Instagram hesabından önceden duyurmak kaydıyla değişiklik yapmaya ve ek şartnameler hazırlamaya yetkilidir.


30. Katılımcılar, form doldurmakla En’ler Buluşması’na katılma koşullarını okumuş, içeriğini anlamış ve hükümlerini kabul edip onaylamış sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının fotoğrafını göndermesiyle yürürlüğe girer.