KVKK

SIRADIŞI MEYDAN OKUMALAR PROJESİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Sıradışı Meydan Okumalar projesinde kişisel verilerin korunmasına önem veriyoruz. Yarışma sürecinde ve sonrasında kişisel veri işleme faaliyetlerinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) belirtilen yükümlülük ve ilkelere uygun hareket ediyor, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde işlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini alıyoruz.

18 yaşından küçük kişilerin verilerinin korunması ve işlenmesinde KVKK’ya ek olarak çocuk haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelerin ve düzenlemelerin gözetilmesini de önemsiyoruz.

Tüm kişisel veriler Sıradışı Meydan Okumalar projesi kapsamında ve yarışma şartnamesinde açıklandığı çerçevede kullanılacak, kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek ve sınıflandırılacaktır.


Kişisel verileri toplama nedeni ve saklama yöntemi

Sıradışı Meydan Okumalar projesi ve yarışması kapsamında bizimle paylaştığınız veriler (adınız soyadınız, doğum tarihiniz, okulunuz, e-postanız, telefon numaranız, anket, izninize dayalı olarak bize ilettiğiniz ve bizimle paylaştığınız fotoğraf ve video kayıtlarınız) elektronik ve fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile, proje amacının gerekli kıldığı süre boyunca ve her halde üç yıldan fazla olmamak üzere korunacaktır.

Bu veriler, meydan okumaya başvuru süreçlerinin yürütülmesi, 18 yaş altı katılım için aile onayının alınması, yarışma süresince ve sonrasında gerçekleşecek iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi (ödüllerin sahiplerine ulaştırılması, yazar, çizer ve çocuk buluşmalarının organize edilmesi, katılım belgelerinin ulaştırılması, yarışmayla ilgili iletişim etkinliklerinin yaygınlaştırılması ve raporlama aktivitelerinin yürütülmesi) amacıyla kullanılacaktır.

Bu verileri, açık rızanızla doldurmuş olduğunuz yarışma formu, formda şahsınıza ya da velinize ait olduğunu belirttiğiniz Instagram hesabınız ve bizimle iletişim kurduğunuz diğer araçlar (e-posta ya da telefon) vasıtasıyla yarışmaya katılım isteğiniz ve bu verileri yarışmaya katıldığınız için temin ediyoruz. Kişisel verilerinizi ve yarışma fotoğrafınızı sosyal medyada birine meydan okuyarak ve yarışmayı etiketleyerek paylaşmanız, bizzat alenileştirilen veriler kapsamında, yarışma şartnamesinde belirtilen yükümlülüklere bağlı olarak KVKK kapsamında izin verilen ölçüde kullanılacağını kabul ettiğinizi gösterir. Bu fotoğraflar, ayrıca bir daha rızanız aranmadan, temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, yarışma şartnamesi bağlamında ve her halde üç yıldan fazla olmamak üzere sosyal medyada yeniden paylaşılabilir (repost).

0-18 yaş arasındaki çocukların yarışmaya katılımı için çocuğun beyan ve taahüdünün yanı sıra aile onayı da gereklidir. Çocuğun başvuru formunda belirtilen şekilde, ebeveyninin rıza ve onayıyla ilettiği iletişim bilgileri aracılığıyla (velinin telefon numarası ve e-posta adresleri) ailenin Sıradışı Meydan Okumalar’a verdiği yazılı veya görsel rızada, ailenin çocuk haklarına dair sözleşme maddelerinde belirtilen “çocuğun yüksek yararını göz önünde tutarak” hareket ettiği kabul edilir.

KVKK’nın 11. Maddesi gereği, kişisel verilerinizin kullanımına dair bilgi edinme, amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme vb. haklara sahipsiniz. Bunlarla ilgili talebinizi www.siradisimeydanokuma.com adresi üzerinden proje yürütücüleri ile iletişim kurarak veya iletisim@siradisimeydan.okuma.com adresine eposta yazarak iletebilirsiniz.